กลุ่มเป่าแก้ว

       จากอดีตที่เคยใช้ตะเกียงแอลกฮอล์สำหรับให้ความร้อน ใช้เศษแก้วที่เหลือจากการผลิต หลอดไฟเป็นวัตถุดิบ ทำให้การทำงานแต่ละชิ้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล์ไม่สามารถหลอมแท่งแก้วที่ทนความร้อนบางชนิดได้และวัตถุดิบที่ใช้ทำให้งานแต่ละตัวที่ออกมาไม่ค่อยสวยมากนัก การใช้ความร้อนจากตะเกียงทำให้การทำงานบางอย่างไม่สามารถทำได้ และในการผลิตงานออกมาแต่ละชิ้นค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน จึงไม่สามารถรับออเดอร์จากลูกค้าครั้งละมากๆได้ รูปแบบของงานก็ยังน้อยอยู่และสีสันของงานก็มีเพียงแบบสีอย่างเดียวแต่จุดด้อยของงานคือ งานเป็นแก้งที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่ายจึงไม่สามารถจัดส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ เช่น ต้นไม้ขนาดใหญ่ เรือสุพรรณหงษ์ฯลฯถึงแม้ว่าจะมีการแพคกิ้งอย่างดีแล้ว จึงได้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่ป้องกัน การชำรุดเสียหาย โดยการออกแบบตู้สำหรับใส่ตัวสินค้าให้ติดแน่นกับตัวฐานของตู้ โดยใช้ไม้กรอบรูปที่มีลายไทยสีทองทำเป็นตัวฐานทำให้ตัวสินค้านั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

กลุ่ม : เป่าแก้ว
ผู้นำกลุ่ม : นางสาวจันทิรา ไชยเสน
รายละเอียด
:
โทร
: 02-751-1227
e-mail : the_glass@crystalmodel.net
เว็บไซต์ :
http://www.crystalmodel.net

ที่ติดต่อ : 98/40 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รายละเอียดของสินค้า  กลุ่มเป่าแก้ว
- เป็นงานที่ทำด้วยมือทุกกระบวนการ

- เป็นสินค้าที่รับรางวัล OTOP 5 ดาว ปี 2546 และ ปี 2547
- คุณภาพมาตรฐานได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณธ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 78/2546
- การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- รูปแบบสินค้าที่มีความหลากหลาย และแสดงความไทยได้อย่างสวยงาม
- มีตราสินค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อว่า Grasy
-สินค้าเป็นลักษณะรูปแบบที่ดูแล้วเข้าใจและรู้จักดี เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ